Danh sách trúng giải

STT
Họ và tên
Điện thoại
Mã quay số
01 Lê Thi Lan *****15870 140736
02 NGUYỄN VĂN Tiến *****26480 143128
03 nguyễn mạnh tuấn *****19709 141018
04 nông văn thánh *****01681 150568
05 Nguyễn thị Dung *****27208 144893
06 Tăng Thị Trà *****82176 151032
07 Dương Văn Thành *****76018 146310
08 Hoàng Văn Đại *****75215 140313
09 Vương Thị Nguyệt *****85061 147061
10 TRIỆU THỊ HƯƠNG *****54658 142566
11 HOÀNG VĂN HÒA *****20137 146985
12 Trần Thanh Phong *****43389 150838
13 Trần Văn Thao *****54888 150074
14 Nguyễn Văn Được *****89691 148250
15 Nguyễn Quốc Việt *****71716 151101
16 Nguyễn Xuân Hồng *****37585 144824
17 Vi Văn Chuẩn *****86104 144751
18 Dương Đức Thắng *****00497 147076
19 Nguyễn Khắc Long *****86185 144783
20 Dương văn quang *****42826 149418
21 Trần Mai Anh *****13941 141781
22 Trần Thanh Hiến *****52405 142529
23 Quan Thị Lều *****73239 150910
24 Hà Anh Tuấn *****98988 142901
25 Tạ Tuấn Lực *****57485 150480
26 Tống Thị Huệ *****41042 144343
27 Trần Thị Hoài *****50102 151421
28 Mai Thị Mai *****67642 146864
29 Nguyễn thi Thuần *****68916 148031
30 Lê Đình Quân *****25164 142752
31 Nông thị hướng *****57392 146122
32 Dương thị Thoa *****25478 143273
33 Trẩn Văn Trình *****41699 144291
34 Nguyễn Huy Thắng *****13369 151311
35 Nguyễn thị thảo nguyên *****14552 142777
36 Dương Thị Mai *****47492 145684
37 Nguyễn Thị Thu *****10945 140581
38 Nguyễn Văn Trường *****58876 150459
39 Dương Văn Sơn *****21791 148834
40 Trần văn Vượng *****08654 142196
41 Hà Thị khánh :01/06/1988 *****07667 149675
42 Ngô đình nhu *****99208 142231
43 Bùi thị oanh *****99662 150118
44 Trần thị nhung *****24153 147009
45 Đỗ Thị Tươi *****29069 145063
46 Hồ Thị Huế *****33495 147934
47 Nguyễn thị lan *****55103 140300
48 Nguyễn Kim Đăng *****33323 141805
49 Dương thị hiền *****15672 149520
50 Cao Thị Hiệp *****17768 142586
51 Nguyễn tiến Đức *****50501 148167
52 Nguyễn thị lệ *****77773 146854
53 Nguyễn thị xuân *****70599 145506
54 Trần Văn Lê *****24208 145811
55 Phạm Xuân Tháp *****28686 148145
56 Hoàng thị Bình *****70527 150271
57 Phạm Thị Thu Hiền *****29059 144161
58 Nguyễn Thị Hiền *****89403 139128
59 Đinh Thị Huệ *****80842 141342
60 Hà văn thế *****58530 146046
61 Nguyễn Văn Lợi *****79931 144193
62 Chu Thị An *****97742 143658
63 HỒ VĂN THẢO *****20325 149110
64 Lê Thị Dung *****76051 145471
65 Hà Thị Thiên Lý *****48108 150524
66 Trương Văn Hải *****87297 142633
67 Nguyễn văn sỹ *****99666 145910
68 TRẦN VĂN DOÀN *****67439 149598
69 Nguyễn Thị Trinh *****52291 148438
70 Trương Quang Vinh *****46484 140034
71 Dương Đoàn *****66772 141239
72 Đặng thị chinh *****98622 145981
73 Trần thị chi *****69021 140442
74 Lương Thị Châm *****66686 147830
75 Bùi Văn Dương *****34995 140791
76 Vũ thị thanh *****08438 147977
77 Nguyễn Văn Nhất *****00791 150061
78 Cam Thị Dạ Ngân *****66258 150572
79 nguyễn thị nhung *****73293 142279
80 Hồ Diên Nhân *****17337 147616
81 Vũ Thành Công *****56327 143866
82 Nguyễn Hồng Thái *****80483 148277
83 Nguyễn Trường Sơn *****38523 149482
84 Nguyễn Song Toàn *****54847 139753
85 Lưu Văn Việt *****33441 150025
86 Nguyễn Văn Cường *****81492 141040
87 Võ Hoàng Trang *****20194 150998
88 Đặng thị phương *****11996 142074
89 Trần trung dũng *****49233 140233
90 Nguyễn Văn Nghiêm *****38116 151383
91 Bùi Thị Mai *****51042 141855
92 Trần Tiến Huy *****30511 149561
93 Nguyễn Bá Hợi *****69695 150692
94 Phạm Thế Cường *****77669 142414
95 Nguyễn Thị Linh *****05262 143565
96 Triệu Thị Dự *****56740 145072
97 Tô Thị Thảo *****95887 144257
98 Hoàng Việt Anh *****93942 145909
99 Nguyễn Văn Dũng *****76347 140091
100 Lê Văn Tuấn *****34658 149457
101 Phạm Trọng Dư *****16455 148498
102 hoàng văn ba *****82888 140205
103 Chu thị thắm *****84635 143976
104 Vũ Văn Vĩnh *****29455 151460
105 Bàn thị Đông *****74302 149533
106 Ngô Thị Kim Tuyến *****87180 142495
107 Nguyễn Thị Hằng *****35688 142571
108 Bùi Thị yến *****61996 143048
109 Lê Thị Hương *****20693 151031
110 Trần Văn Hoàn *****04089 150361
111 Nguyễn Thúy vân *****86821 139062
112 Nguyễn Văn Mạnh *****98612 140921
113 Hoàng thọ chiến *****40795 148674
114 Lý thị Huệ *****81078 139551
115 Tạ thị hà *****32170 149700
116 Hà thị Yến *****40576 141984
117 Lương Thang Hải *****97445 141777
118 Nguyễn Đình Mùa *****06324 146293
119 Trần Văn Biền *****88582 139392
120 Nguyễn Tuấn Anh *****63205 151082
121 Chu Thi Ngân *****39073 149267
122 Nguyễn Thị Trang *****69557 141064
123 Hà Thị Hoài Thu *****58323 140650
124 Nguyễn Văn Đức *****79978 142817
125 Nguyễn Quốc Kiên *****68170 147286
126 Lưu thị cơ *****10877 143698
127 Hoàng Văn Mạnh *****05848 142113
128 Nguyen thi Tuoi *****28956 142652
129 Nguyễn Đình Cảnh *****59267 145856
130 Tạ Văn Ngọc *****28830 144574
131 Triệu thanh lam *****09150 145239
132 Dương Thị Hảo *****14722 143303
133 Hà văn quỳnh *****21868 145338
134 Nguyễn Văn Lý *****08364 142618
135 Phạm Đức Toàn *****62197 148307
136 Tạ Thị Quỳnh *****53481 140357
137 Hoàng Thị Lương *****28006 150267
138 LÊ VŨ PHONG *****48907 150713
139 Đỗ Ngọc Thúy *****28311 149847
140 Nguyễn Chí Thành *****74425 147484
141 Nguyễn Như Kiên *****91800 143797
142 NGUYỄN HUY QUÂN *****64553 151008
143 Lê Xuân Thắng *****02798 146488
144 Cam Lệ Tấm *****91401 144205
145 Đỗ Thị Kim Oanh *****20829 140349
146 Đinh Xuân Tuấn *****74842 145351
147 Đặng Quang Vĩnh *****21193 141296
148 Nguyễn Vân Biển *****59917 149259
149 Lò Minh Trí *****76882 141329
150 Bàn Văn Tình *****44993 141016
151 NGUYỄN VĂN HƯNG *****69908 146730
152 Lê Quang Tú *****18084 142319
153 Phan văn Cường *****66192 148138
154 Bùi Ngọc Thỉnh *****36406 141997
155 Nguyễn Văn Hòa *****77394 149229
156 Nguyễn Thị Phương *****61410 149819
157 Nông Thị Lan *****64341 142758
158 Đỗ Khương Duy *****17219 139326
159 Lê Thị Huyền *****95202 139225
160 Bùi Văn Mạnh *****40985 148361
161 Vương Văn Thành *****07908 150251
162 Thèn Việt Quân *****94836 149771
163 Trần Thị Trang *****77087 140729
164 Đỗ Thị Trang *****46419 143300
165 Hồ Thị Nhâm *****80616 145959
166 Phùng Thị Phượng *****08956 142647
167 Nguyễn văn phương *****91251 140940
168 Ngô ngọc thân *****11356 140645
169 Đặng Việt Hùng *****21929 150276
170 Dương thị Ngân .sinh ngày 17051990 *****95940 149424
171 Phạm Huy Hoàn *****71302 150452
172 Tạ Thị Thùy *****01688 145029
173 Nguyễn Thị Lương *****66012 150128
174 Trần Thị Hoài Thương *****72775 151238
175 Lương Thị Cẩm Na *****74023 139199
176 Chu Thúy Hiền *****72710 146444
177 Trần thị huệ *****72992 145153
178 Dương tuấn anh *****25452 143280
179 Lý thị Lương *****52602 151055
180 Đặng Xuân Mạnh *****92810 139800
181 Trần minh thanh *****55563 140165
182 Nguyễn Đăng Thông *****08730 149471
183 Vũ sỹ niên *****94593 139803
184 Hoàng Văn Tuấn *****14901 146026
185 Nguyễn văn duy *****81635 142101
186 Dương tân đô *****95904 144693
187 Vũ Lê Hạ *****16200 147431
188 Mỗ Văn Luận *****12429 147708
189 Phùng Văn Thiết *****99222 142525
190 Nguyễn Văn Đoàn *****84212 151295
191 Hà Văn Đạt *****45198 150211
192 Dương Lâm Bảo *****91030 147692
193 kim thị quỳnh *****24157 143349
194 Ngô thị loan *****74436 149827
195 Ngô ngọc sơn *****17974 145976
196 Vi Thị Thu *****55791 148400
197 Đàm Văn Cường *****54881 139822
198 Lục Minh Luận *****03785 140231
199 Nguyễn Thị Lương *****34187 146816
200 Lê thị yên *****41407 139298
201 Nguyễn Duy Trung *****17936 145260
202 Lê Xuân Thành *****51471 142315
203 Bùi Xuân Bách *****54160 145374
204 Nguyễn quốc việt *****35123 147675
205 Nguyễn Sĩ Sơn *****61988 143526
206 Nguyễn Hoàng Tuyến *****95195 146275
207 Nguyễn Văn Trường *****59592 144746
208 Lương phi hùng *****80329 145496
209 Nguyễn Văn Hùng *****47462 144888
210 Phạm Văn Đạt *****60526 143833
211 Lưu văn Vũ *****76903 149433
212 Bùi văn hải *****92373 144604
213 Hoàng văn chỉnh *****49226 148643
214 Lê Duy Hiệu *****18289 144234
215 Nguyễn Thị Thu Thảo *****02251 148049
216 Đỗ Thị Hiền *****06204 148027
217 Nguyễn Trọng Quân *****66996 149412
218 Nguyễn Minh Tuấn *****94753 151471
219 Dương Quang Huy *****02233 143545
220 Dương Văn Hưng *****46238 148748
221 Đào Thị Hiền *****38691 142870
222 Nguyễn Văn Tú *****98986 141379
223 NGUYỄN THỊ HUYỀN *****94249 147812
224 Nguyễn Tiến Hậu *****82386 143825
225 Khổng Thị Lê *****07640 140897
226 Nông đình Tuấn *****03002 142995
227 Lê Văn Thiết *****17237 144128
228 Trần Hữu Duy *****51861 150429
229 Phạm Xuân Thành *****58204 144376
230 Trần Thị Nhung *****23724 146044
231 Chu Văn Kiên *****51697 145896
232 Nguyễn Thị Tuyết Nhung *****48256 140479
233 Đỗ văn Ngát *****30972 151139
234 Phạm Thị Thảo *****48812 145059
235 Nguyễn Thành Toán *****41992 150332
236 Lê Hải Long *****61197 146321
237 Nguyễn mạnh cường *****96262 149513
238 Lò Thị Hương *****66475 148726
239 Hoàng Ngọc Vân *****20925 141429
240 Bùi văn hoàng *****97828 140083
241 Phan Minh Trí *****71126 144154
242 Nguyễn Xuân Huy *****29296 149874
243 Lê Văn Đức *****20891 146042
244 Dương Bảo Trung *****33988 139732
245 Nguyễn văn hào *****70104 141363
246 Nguyễn Thị Đào *****32865 142036
247 Lưu Thị Hồng Thanh *****63856 143133
248 Nguyễn Thị Chính 17/12/1986. *****74013 151485
249 Vũ văn Hoàn *****63666 141957
250 Nguyễn Văn Thế *****12846 149783
251 Nông thị Vân Anh *****73184 143272
252 Nguyễn Thị Mai Anh *****76895 145320
253 Nguyễn Tiến Thọ *****20494 142466
254 Hoàng Cao Cường *****29004 143316
255 ĐINH THỊ DIỆN *****69560 142936
256 Nguyễn Văn Quang *****92196 139027
257 Triệu thị lơ *****02128 150008
258 Lạc Văn Đại *****01136 141033
259 Mà thị yến *****83586 145749
260 Phạm Văn Tài *****12681 144762
261 Phương Thị Kim Oanh *****55198 140739
262 Ngô Phương Nam *****91385 145568
263 Trần Minh Đức *****04015 144761
264 Phạm Thị Vân *****70573 150155
265 Tạ Thị Minh *****05753 147880
266 Trương Ngọc Long *****67719 143628
267 Nguyễn Văn Mạnh *****37888 141496
268 Nguyễn minh phương *****82193 146194
269 Nguyễn thị thương *****29120 142082
270 Nguyễn Thị Thuỳ *****68910 141934
271 Hoàng Thị Hương *****24912 143218
272 Vũ Trọng Nghĩa *****13368 140857
273 TRẦN THỊ THẮM *****67049 149282
274 Phạm Thúy Hồng *****32264 139304
275 Hoàng Quốc Vượng *****30301 149534
276 Ngô Sỹ Hà *****99593 139838
277 Biện Thị Thuỷ *****04537 151176
278 Nguyễn Thị Nơ *****93709 141328
279 Hoàng Quyết Thắng *****92238 143457
280 Lâm văn khánh *****37157 139054
281 Nguyễn Văn Trình *****56827 146996
282 Trần Văn Đạt *****61597 139379
283 Dương Thị Quỳnh Trang *****29297 148562
284 Nguyễn Văn Quyết *****10067 148197
285 Nguyen Thi Tuyet Huong *****19113 149062
286 Hoàng Thu Thuỷ *****21104 143845
287 Phạm Thị Như *****63226 143583
288 Phạm Thị Trang *****92480 149404
289 Bùi Văn Đức *****47687 142349
290 Triệu Văn Phượng *****98323 141005
291 Tạ thị quế *****38416 148589
292 Phan văn Thành *****01992 146685
293 Trần Diệu Linh *****39433 143847
294 Nông văn tâm *****88232 142018
295 Bùi Văn Thủy *****94819 140903
296 Hà Thị Oanh *****82953 150671
297 Nguyễn Thị Nhân *****88683 139493
298 Ma quang thiện *****47287 144389
299 Vũ Thị Hiền *****08458 149815
300 Tô Xuân Thường *****88638 149004
301 Nguyễn Văn Hội *****86604 151459
302 Nguyễn Thị Huyền *****67630 150270
303 Nông Văn Hải *****86223 150823
304 Đỗ Văn Phương *****56074 146508
305 Lê Văn Tú *****50613 143302
306 Vì Văn Liêm *****33710 148590
307 Nguyễn Thị Lâm Oanh *****88436 147126
308 Chu thị Thắm *****59316 150196
309 HOÀNG BẢO AN *****66222 148723
310 Lưu Thế Lâm *****53529 151237
311 Lò thị thanh *****10219 148267
312 Nguyễn Thị Duyên *****89749 147785
313 Nguyễn Văn Quyết *****04820 143975
314 Nguyễn Khắc Thuận *****84867 142458
315 Chu Thị Phượng *****14515 147367
316 Trương Mạnh Cường *****89866 148881
317 vũ văn tiến *****85490 139132
318 LƯƠNG QUÝ HƯNG *****23192 151348
319 Nguyễn Văn Duy *****58394 144384
320 Cáp Trọng Toàn *****74957 144852
321 Nguyễn Mạnh Trường *****30875 151368
322 Nguyễn Thành Đạt *****28929 146892
323 NGUYỄN VĂN SOẠN *****91513 143594
324 Nguyễn Đình Nghĩa *****18903 144192
325 Lê Thị Thùy *****70568 140684
326 Nguyễn Hoàng Nam *****50080 149468
327 Kiều bảo sơn *****78444 139699
328 Triệu Thị Luồng *****18110 139498
329 Vũ huy toàn *****70863 145874
330 Nguyễn Tú Đức *****81234 146231
331 Nguyễn Thị Hồng Huế *****14284 143387
332 Nguyễn thị ngọc chi *****22759 140239
333 Vũ đình hùng *****22941 139248
334 Nguyễn Đăng Linh *****03654 149006
335 Nguyen thị an *****40122 145130
336 Đinh Thị Nga *****99675 139423
337 Nguyễn Thị Hương *****38262 140988
338 HOÀNG ĐÌNH BA *****58210 139956
339 Bùi Thế Phú *****12684 145198
340 Trương Hữu Canh *****03556 142695
341 Tạ Văn Hải *****48009 140469
342 Hứa văn long *****40900 151012
343 Trần Thanh Sơn *****35833 147186
344 Vũ Văn Ngà *****54948 151275
345 Bùi Đức Việt *****68354 148926
346 Phạm Thị Hương *****31190 150667
347 Vi Văn Khôi *****03009 150595
348 Đào Tiến Thịnh *****26282 145614
349 Phùng thị hợi *****41092 143006
350 Phạm Thị Tuyết *****83217 147679
351 Trần Bình Định *****69315 140052
352 Nguyễn Tiến Thi *****98189 142443
353 Nguyễn Thu Hoài *****45415 141546
354 Nguyễn Phước Thiện *****12305 144139
355 Lã thị nga *****42863 149000
356 Nguyễn Văn Quyền *****98168 148233
357 Đinh thị tuyến *****52106 141866
358 Hoàng Thị Hương *****74434 149038
359 Trần Văn Sự *****27651 144853
360 Hà Huy Mạnh *****03486 148366
361 nguyễn thị quỳnh *****06416 142066
362 Bùi thị thanh hoà *****67514 142660
363 Nguyễn Thị Vân *****31998 148404
364 Nông Mạnh Hưng *****64525 145026
365 Nguyễn Văn Quảng *****25020 144575
366 Trần Văn Thông *****65992 145135
367 Nguyễn Thị Thu Hằng *****05409 145779
368 Trương văn quý *****12328 144730
369 Nguyễn Công Văn *****31092 143373
370 Dang DInh Chien *****15202 144309
371 Phạm Thị Thu Hương *****32308 145757
372 Lý văn hải *****50995 141978
373 Linh Văn Công *****63943 139646
374 Nguyễn Thu Liễu *****87007 145685
375 Đàm Thanh Thảo *****33756 147726
376 Bùi văn thân *****62307 139017
377 Ngô Anh Tuấn *****53495 139416
378 Vũ Thị Thùy Dung *****70786 149107
379 Nguyễn Văn Giang *****20282 139139
380 Nguyễn Thị Hải Quỳnh *****05052 148575
381 Nguyễn Văn Thuận *****78585 147278
382 Nguyễn Trung Anh *****80470 140557
383 Trần Văn Sáng *****44466 141936
384 Nguyễn Thị Quyên *****97470 144485
385 Lục Văn Nhân *****47602 148717
386 Nguyễn Tùng Lâm *****62215 146458
387 Nguyễn Hữu Quân *****47526 140230
388 Phạm Thị Chè *****89432 144936
389 Lý thị Men *****59037 140433
390 Trần Văn Quyền *****77305 142500
391 Nguyễn Văn Thái *****83994 146417
392 Cao văn dũng *****58223 139533
393 Hoàng thị Hiền *****59239 139754
394 HOÀNG THỊ LUYẾN *****09022 142668
395 Nguyễn Thị Phương *****92391 140970
396 Triệu Thị Trang *****87416 149687
397 Nguyễn thị thu *****50310 147116
398 Bùi Duy Ngọc *****29684 142830
399 Quán Lê Duy Khánh *****73901 141967
400 Phạm Trọng Trung *****21996 148353
401 Dương văn bính *****44844 147705
402 Hoàng Thị Thắm *****07827 143412
403 Ngô Thị Thoan *****66382 142720
404 Tạ thị mai *****02309 149028
405 Nguyễn Trung Thành *****91886 139186
406 Nguyễn thị ngọc thúy *****89893 147193
407 Hà Thị Hằng 20_05_1991 *****73835 148882
408 Trần Huy Quang *****68892 139510
409 Bùi Minh Hậu *****56648 141521
410 Phạm Hồng Thức *****35345 145449
411 Hoàng Thị Dựa *****41705 146023
412 Dương thị lệ *****95907 149275

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:

Khách hàng vui lòng truy cập website:quatet.orion.vn vào tab “ VÒNG QUAY MAY MẮN” và chọn tên công ty của khách hàng, điền đầy đủ thông tin: Họ Tên – ngày tháng năm sinh – CMND/CCCD – số điện thoại – địa chỉ làm việc và mã số may mắn trên thẻ.

Chương trình “ VÒNG QUAY MAY MẮN ” sẽ được diễn ra vào ngày 10/02/2023 Dương Lịch với những mã code được đăng kí thông tin trên website. Công ty Orion sẽ thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại cho các khách hàng trúng thưởng và niêm yết danh sách người trúng thưởng trên website, đồng thời gửi 1 bản cho Công Đoàn Công Ty.

Thời gian trao thưởng từ ngày 22/02/2023 - 10/03/2023 Chương trình chỉ áp dụng cho nhân viên Công Ty chọn Bộ Quà Tặng Tết BÌNH AN của ORION 2023.

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số hotline: 
0909.631.609