Danh sách trúng giải

STT
Họ và tên
Điện thoại
Mã quay số
01 Lành xuân lộc *****12736 KJ621C8E1
02 trần thế ngọc *****74006 MR864O4E2
03 Lê thị chuyên *****24302 ZD597A8M0
04 Lê Văn Thắng *****13207 GS377G0E4
05 Đinh Thị Bích Phượng *****35850 AU946C5M6
06 Hứa Thị Cảnh *****51721 BU439J8E7
07 HOÀNG MINH HÙNG *****13050 UP509R2I8
08 Lý ngọc hiếu *****89507 CJ723U0W5
09 Diệp Thị Giáp *****38158 XN744Q6P9
10 Lê thị vân hà *****05114 OK040A7P7
11 Phạm Văn Monh *****80228 IP753N0C8
12 Quách văn đạt *****98025 ZW949F0B5
13 Nông thị huyền *****07348 SO971O2D4
14 Chu Thị Hằng *****34978 KR246I0S3
15 Lý Thị Duyên *****21181 PP258K7R1
16 Đỗ Văn nghiệp *****37724 PS362V1Q4
17 Giáp Thị Phương Tuyến *****20797 YG090N4J0
18 Nguyễn Thị Nhung *****67426 ZN532W0Q8
19 Lành Thị Hạnh *****55608 YL784Y0F0
20 Chu Thị Hoài Linh VN123723 *****93912 FP360C1X8
21 Nguyễn Khắc Lân *****98256 ID980I6U8
22 Vi văn kính *****35895 ZK014W5W5
23 Nguyễn văn Doãn *****19697 WH711W2W1
24 Phan Thị Nga *****34467 DL039J6Q1
25 Hoàng Thị Thúy *****40407 GJ436U4I9
26 Bàn Thị Loan *****83095 SL268L8V6
27 Hoàng thị trinh *****12413 UP956Q1X2
28 TRIỆU THỊ MIÊN *****15499 LR738U1C2
29 Nguyễn Thị Xuân *****43312 DL097L8X6
30 Ninh Thị Duyên *****05272 JL906Q7Z6
31 Lương vĩnh phúc *****18961 XR564M8B1
32 Ngô Văn Hùng *****44682 MT591G5A1
33 Đỗ Thị Hoa *****57511 SK140E3J3
34 Nguyễn Thị Lan *****05741 DE054V6G7
35 Hồ bá vũ *****37486 EJ413N9G4
36 Nguyễn thị trang *****42130 HW245N4G9
37 Hà văn pảo *****28673 BR579Y6W6
38 Dương Văn Tuyển *****01052 PB004F2D2
39 Trần Thị Ngọc Ánh *****31271 QG947J0A8
40 Đào anh chiến *****22033 EW492U7S4
41 Mông Thị Dung *****35585 UH658U2U6
42 Nguyễn Đình Thọ *****89102 UP887D8G4
43 Hoàng văn thành *****57007 LH966H8Y7
44 Nghiêm Xuân Hồng *****75490 IN003F1L1
45 LẠC THỊ HIÊN *****59438 LE384B8D1
46 NGUYỄN THẾ THIỆN *****16855 KY455V5A1
47 Nguyễn Văn Huân *****79041 RB543M7U3
48 Nguyễn Thị vinh *****55738 YB080B0I4
49 Phạm Văn Tú *****08262 ZW551J1N6
50 Thào thị ca *****44821 CH631Y5J8
51 Lô thị hiền phương *****77924 TU683I9Y7
52 NGÔ VĂN VIỆT *****49115 GF894M1M4
53 Phạm Hoàng Anh *****27080 WE296C9I4
54 Nguyễn Văn Mạnh *****46791 SJ096Q3M9
55 Nguyễn Khắc Quý *****57829 IB128U0K2
56 Triệu Thị Liên *****60120 HT308N3E9
57 Lương thị luyện *****63475 QL304V3Q0
58 bùi thị hoa *****84852 FO768F8X0
59 Nguyễn Đức Kiên *****13125 WJ129C0Q2
60 Nguyễn văn việt *****11062 DH212K1R6
61 Chu văn hưng *****91396 MH453C9C0
62 HOÀNG VĂN THỊNH *****62336 HN345E7K5
63 Dương Thị Thu Vân *****61753 DR448E7X4
64 Trần Văn Tuấn *****18678 TF244O6A6
65 Lương thị phú *****60310 UB304M5I2
66 Trương Thị Thu *****82807 JX182X0K4
67 HOÀNG THỊ THƠM *****23752 GU724O6B4
68 Chu Thị Long *****79885 NF487R5B4
69 Đàm Thị Yến *****63839 VA399C4P3
70 Lý Mùi Diết *****43592 HK058N9Q8
71 Hoàng Anh Đức *****84695 CR880C8Z3
72 Nguyễn Thị Vân *****80698 LW345E0M9
73 Bùi Thị Trang *****86844 CO003A5G2
74 TRỊNH THỊ LY *****73972 IO800Y2Q7
75 Lý Thị Nhung *****37743 PG081L1V5
76 Nông Văn Trình *****03537 WO480L2H6
77 Triệu Thúy Vân *****65944 RO305M9E8
78 Vũ Thị Nhã *****60040 HA867G9N6
79 Nông anh khoa *****30285 XW576X5F3
80 Nguyễn Thị Liên *****17093 ED889M6O8
81 Đỗ Thị Hồng *****94119 CH519P9T8
82 Nguễn thị huyên *****58028 RI156R9W4
83 Thân thị tiến *****38083 WX087S6Z8
84 Nguyễn Hồng Ngọc *****60850 JI188J7O5
85 Hoàng Minh Ngọc *****04986 CS547K2C3
86 ĐẰNG VĂN HUY *****83126 SE348A9K3
87 Luân Thị Giáo *****90994 FT530M0Q5
88 Lê Thị Thảo Trinh *****68314 YU410B6L1
89 Nguyễn Thị Hà *****14462 OG695K1R2
90 Vũ Đức Duy *****63891 SP053B3H8
91 Bùi văn cường *****75683 QA021U1V0
92 Vi Văn Nghĩa *****50933 ZX271R4S6
93 Phạm Thị Thu Hà *****01692 XE082U5F2
94 Nông văn thưởng *****37792 US713A7W3
95 Nguyễn văn long *****46295 EN429N0F6
96 Nguyễn Thị Tuyết *****71113 KO989Z0R4
97 VŨ XUÂN HUÂN *****69100 HT694G7P9
98 Lý Công Thượng *****04622 XX599Z3R7
99 Hoàng văn thướng *****80031 UN970W6I5
100 LÝ VĂN ĐÔNG *****49854 PF976W5H3
101 Nguyễn Thị Phượng *****92886 MI456D8W1
102 Thân thị nhung *****24503 XG382T0K6
103 Nguyễn văn phượng *****23685 BG650K5L8
104 Đặng Thành Công *****12221 GS402X8O1
105 Hoàng Văn Hải *****87057 FP259X9X3
106 Ngô thị Hằng *****73357 KI993J1B9
107 Trần Văn Mạnh *****38222 VZ624W1U5
108 Đinh Thị Lan *****07984 JA879P8R2
109 Nguyễn Thị Nhi *****49256 HM484C2U8
110 Bế văn chắc *****89923 SY793R1F2
111 Tạ Thị Hường *****81229 NK346J3Q8
112 Trần văn khánh *****91138 EU892X6O7
113 Đoàn thị tình *****53437 SX903C8D1
114 zhao jing jing *****63128 TC968A3Y8
115 Nguyễn Thúy Mùi *****74810 YP275H3I2
116 Phạm Thị Mỹ Duyên *****79685 ER244K9S4
117 Nguyễn Thị Hoa *****54554 SW848W4P2
118 Nguyễn Thị Thùy Dung *****27094 EC721R5I2
119 Hoàng Thị Ánh *****23130 HN019C7R3
120 Nguyễn Thị Vân *****16882 TF162Z1E1
121 Hứa Thị Hường *****82997 BL084U7F4
122 TẠ THỊ THUẬN *****34062 YQ659C7H6
123 Trương Công Bảo *****75380 VM461B5A9
124 Đặng Tiến Dương *****26046 MC192B9U9
125 Bùi Anh Tuấn *****74896 WW676E9T2
126 Vi thị Tranh *****70863 CY015K2R4
127 Nguyễn Hoàn Phương *****30499 DS760U2W3
128 Vũ văn thái *****82950 NE022O1S0
129 PHẠM THỊ QUỲNH THƠM *****14193 SQ686Y5J6
130 LỤC VĂN HUÂN *****42326 HB083U4U2
131 Nguyễn Văn Quyền *****28513 JH984H9N4
132 Đàm Minh Bá *****20788 LE097L2U3
133 Vũ Thị Hương Dịu *****14531 WY548O7K9
134 Ma Ngọc Anh *****39601 QB723P8U9
135 Vương Văn Tiệp *****76636 XO756I5H1
136 Phạm Vy Nguyên *****00780 PE211A3S3
137 Lương Thị Thanh Huyền *****35941 MC758D1D7
138 Chu Văn Thịnh *****48886 QA889E9O5
139 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN *****05828 EZ355M4L7
140 Bùi Thị Hằng *****70602 EC613F4B0
141 Nông văn kỷ *****98188 DQ317W4W0
142 Nguyễn Thị Thùy Chi *****02638 PX967J1E2
143 Nguyễn Thị Chiêm *****29890 EL384Y8U6
144 Trương văn tuấn *****17666 RU471C4G7
145 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG *****38876 HL760W0L6
146 Nguyễn Thị Quỳnh *****19888 PW213S2G8
147 Hoàng Văn Hiền *****04655 JH203I7S1
148 Nguyễn Quý Đạo *****08655 OQ073O3L5
149 Nguyễn Thị Hướng *****65895 GZ169P5O8
150 Nguyễn văn thụy *****31202 MH794I0B3
151 Hoàng Văn Triện *****30899 IP849B4L6
152 Tô Thị Viên *****68460 XE008G6L2
153 Triệu Thị Nhuật :sn 19/06/1994 *****64709 CV749P5H4
154 Lăng Thị Dụ *****26805 GT828I5R6
155 Song cai yun *****83605 QM892T1Y9
156 Đỗ Tố Loan *****77997 XI087D7R9
157 MÃ THỊ HƯƠNG DIỄM *****39333 AA456P6G3
158 HỨA THANH CAO *****18522 PX636E0G8
159 Phùng văn định *****37897 EE438H1N6
160 Dương thị thủy *****44056 DN700O4J6
161 Nguyễn Thị Trang *****97898 LA662L6R2
162 Đặng Thị Hải Yến *****07448 MF669J6Y1
163 ĐẶNG VĂN CƯƠNG *****09993 CL935B6Q2
164 vũ thị duyên *****80792 VS214A4U6
165 phùng văn cương *****27113 LZ593L0S2
166 Lao Hoàng Lâm *****68545 CI395C5S1
167 PHẠM HỮU QUYẾT *****16248 EH473T5K4
168 Bùi Văn Thắng *****45139 JD750X7F9
169 Đàm Văn Vẻ *****50904 EY241V3O8
170 DUONG THI DUNG *****99322 MQ171F1J2
171 Trần thị thu trang *****13198 BL497W2U6
172 Dương Văn Hiển *****34983 DT888J7Y7
173 Lâm Thị Nhung *****64617 YZ756Y9I3
174 Lưu Thị Khanh *****44429 CV830Q6K1
175 Nguyễn Thị Trang *****48214 GC738F9R1
176 LÂM VĂN THÁI *****56939 TY560M9X1
177 Nguyễn thị thu *****97318 CF220Y2M9
178 Hoàng Văn Điện *****07774 BG030H8R1
179 XiaoQian *****45856 VP444L3K2
180 Nguyễn Quang Duy *****89502 HH448Z1X7
181 Nguyễn Thị An VN106473 *****29534 DB351U3U0
182 HOÀNG THỊ NHƯ LỆ *****14014 HA093Q5E1
183 Đinh Đức quang *****40208 XU405X2O9
184 Nguyễn Thị Tươi *****18651 HN145N5T0
185 Bế Đàm Hoán *****43957 WD337H5Y3
186 Nông Thị Hằng *****45982 CH665W8Y2
187 Nguyễn Thị Thu Dung *****46924 HS322S5W3
188 Hoàng thi duyên *****76540 YM416M6O3
189 Nguyễn Thị Nhường *****64972 US478J7C9
190 Hoàng Thị Trường *****02939 CM993C9A2
191 Nông Văn Đăng *****15333 FJ837O0J7
192 Hứa Thị Cọi *****08698 RL024F5B2
193 Nguyễn Thị Thu *****40313 PM066R7V2
194 triệu thị hợp *****27251 ZO681P3J3
195 ĐÀM THỊ TRANG *****90930 PM947C7Y4
196 Ngô thị bích duyên *****77223 BR147K8U8
197 TRẦN VĂN THÀNH *****98623 BB700H1D3
198 Vi văn mừng *****46843 MS615M8X3
199 Phùng Thị Ngoan *****46883 QU964Y5F7
200 VŨ ĐỨC LONG *****51896 EN194B0O2
201 PAN YANG JUN *****67610 JG381G6R3
202 Dương Thị Kim Nhung *****67610 IU797V2S4
203 Ngô Đình Hùng *****91200 NH943R5G9
204 Nguyễn thị liên *****87694 KD815D4Y8
205 Ngô Thị Mai Quỳnh *****38623 WU769L4C9
206 Vi Thị kiệm *****63023 ZM904R0F3
207 Đặng Văn Tình *****53327 JF737K9F0
208 Bạc Cầm Cường *****56541 WC488M3D2
209 Ngô Thị Thu Hường *****41445 TR396Y0P3
210 Ngô Chí Tiến *****45696 TT738H7E2
211 Trần Văn hoạt *****99570 JJ365V1L2
212 Nguyễn Thị vui *****24185 VJ853Q8J8
213 Trần Thị Thành *****26146 ID298B9E4
214 Chu thị duyên *****55174 ZA787S2Y6
215 Lê Thị Uyên *****08326 VI156D1Q3
216 LƯƠNG VĂN LÂM *****83721 KK150I8P0
217 Đào Thị Duyên *****94969 EM939E9H7
218 Nông văn doanh *****25518 FO989L6L4
219 Lý Thị Lợi *****28610 AV260G2G0
220 Đặng Đình Cường *****98038 DB637V4K6
221 Lùng Thị Hoa *****04064 PD220H2F2
222 Hà Xuân Đến *****01485 XQ441G6M6
223 NGUYỄN ĐÌNH HỢI *****17470 JG814P1N1
224 Vi Thị chính *****46867 FG809Z2Q0
225 Chu thành linh *****91902 DL482B1G4
226 Hà Thị tới *****78837 GN872J6M7
227 LƯỜNG VĂN TRƯỞNG *****42823 QW190D2X3
228 Hoàng Văn Minh *****67584 RP298C6I0
229 Vì Thị Thu Hường *****65337 WN832E8E8
230 Tạ Văn Ba *****26551 KN227C2S5
231 Phùng quyết đạt *****02117 MG373R9T3
232 Dương Thị Nhung *****48860 TJ435S7X7
233 hà văn duy *****85655 CU300E3O8
234 Hoàng văn Hùng *****11094 FW765O5S2
235 nguyễn văn chiến *****13426 OS352L4O1
236 Lương Công Hậu *****07543 XX167R9N2
237 Lỗ Thị Đào *****80322 HO158H8V5
238 Đàm văn hợp *****25903 FN353N2Z9
239 Vi Văn Tú *****27247 KG907P3D7
240 Nguyễn Thị Liên *****20896 KI328L2W6
241 Đào Thị Ngọc Anh *****97200 UY354X5R8
242 CHU VĂN BA *****82306 ET957U4U7
243 HOÀNG TIẾN ĐẠT *****28268 ZH605G9S4
244 Nông Văn Thiệu *****82232 MS175L2Y0
245 Năm Hoàng Thị *****00328 WA840N1Y7
246 Lê Văn Thông *****08729 BR665U9V5
247 Trần Văn Tiến *****60913 EK349B4G7
248 Lâm Văn Hậu *****75081 OD371D6N3
249 Nguyễn Thị Thảo *****82394 BE503J4Q1
250 Hoàng tuấn vũ *****26883 ON289P3H6
251 Nguyễn Văn Thoại *****81731 RK100B7S6
252 Hoàng văn nam *****13189 CD678J1Q2
253 Chu bá hùng *****83985 UI626N0T4
254 Lê Thị hiên *****37750 PO757J8O9
255 Nông Văn Nhuận *****16737 OP625T6Z6
256 Lê Minh Thuý *****36132 IO678M9D8
257 Lý văn duy *****17130 RL859M9Y7
258 ĐÀM VĂN TUẤN *****39514 MC961D0A9
259 Lương Thị Nhượng *****26770 AZ727M6O2
260 Nguyễn Thị Nga VN119389 *****55850 BN536I8G3
261 Nguyễn Quốc Hoàn *****51248 JI544N1G4
262 Bùi Thị Thương *****14715 KD283Y1S4
263 LÊ THỊ HẠNH *****59446 QI260H8A2
264 Phạm Thị Yến *****26703 WH005F6J5
265 Tống văn Khoát *****60883 ZB723R5H4
266 Nguyễn văn phong *****49578 QL423D2L0
267 Ma văn Thái *****13687 WU638Z9D0
268 Ngô Đức Trung *****15800 CX824P3H8
269 Hoàng đức vịnh *****97355 NZ970W5G7
270 Trần văn kim *****36931 YC414O2M5
271 Phùng Văn Thắng *****40065 YG156L3N1
272 lý văn duyên *****68982 UZ325B7X5
273 Nguyễn văn hùng *****01883 NW670A7L4
274 DINH THI NGOC *****88474 ZX527M5A9
275 Tô thanh thuỷ *****24730 FE891A6A7
276 Trần thị Hương *****90225 GR308X1V2
277 La Tiến Oanh *****48605 BP810E8R3
278 Hoàng Công Lý *****96508 BQ664R1I2
279 Hà Văn Mạnh *****60141 KW368U7W8
280 Lương Thúy Kiều *****54911 TX852I2B6
281 Hà Thùy Na *****31545 MY350Q7T0
282 Ngô Văn Cần *****56236 HK732V0A0
283 LÊ THỊ NHÀN *****26266 RH987D5Q9
284 Nguyễn Văn Sâm *****77820 XM085T1I7
285 Lý Thị Hương *****51556 RG028Y8H7
286 Nguyễn Thị chuyền *****29990 PL399C1J8
287 Bùi Minh Tuấn *****03335 DI983I1Z8
288 Lăng Anh Quân *****78617 PO694H3D7
289 Nguyễn văn tuyến *****16918 BH008Z2C0
290 Lê Thị Hà *****59408 RB955L4V0
291 Nguyễn thị Ngọc huyền *****53787 BW261A3Q2
292 Hà THỊ BA *****71780 JY808V8Y0
293 Phạm văn toán *****35124 YY305W7O8
294 Đoàn Thị Hương *****71669 JC371W7X4
295 Lương văn thân *****75774 CD666G0K4
296 CHỬ KIM TUÂN-27/05/1995 *****23095 ME615R7R9
297 Lăng Văn Thành *****70177 UY139B2N8
298 Hoàng Thị Thắm *****46842 IO572D7J0
299 Vũ Văn Tuyến *****49451 GV764S8C5
300 Nhữ Linh *****62465 KY543Y0I1
301 Vi Thị Độ *****64603 PB901K0W9
302 Lâm Văn Lương *****78068 PT143X8N5
303 Nguyễn Tiến Dũng *****17467 MQ518X7L2
304 LƯỜNG VĂN THÁI. VN118828 *****78058 JR212S9E8
305 Lý Thuý kiều *****40482 XA181S0S9
306 Lâm Thị Duyên *****56424 EQ452B7U0
307 Nguyễn Quang Huy *****74835 KX335J0I2
308 Dương van tuyên *****41089 ZC922R8S6
309 Hoàng văn quang *****09391 XP272F7O5
310 Nguyễn văn quân *****50794 DG376Y6S9
311 Chu văn hà *****41083 HI039M6I6
312 Lục Văn Lành *****35226 UF457L5S3
313 Lý Thị Yến *****12918 JH708T4E7
314 Sùng A Páo *****23498 JV588B2C9
315 Nịnh Văn Chung *****49440 IG842Z8B2
316 NÔNG VĂN SĨ *****97661 XV671Y3R2
317 Đinh công Hải *****63863 ZN430K1H8
318 Lục Thị Hồng Phấn *****19435 QC747D8J3
319 Dương Văn Luận *****72209 CN580G5P6
320 Chu văn vương *****41993 MT761Q0C3
321 Nguyễn Văn Quỳnh vietcombank *****91988 IV122S6H5
322 hoàng quyền linh *****24151 KR894J4G2
323 Nguyễn văn Hải *****43865 XL734G5T2
324 nguyen vanduc *****99222 RW606T8U7
325 Chu Văn Chiến *****55294 OL507P3D5
326 Tống Thị Thắm *****38129 UB326R6Z7
327 Nguyễn Văn Quyền *****21594 IT259P0X6
328 TÔ THỊ HƯỜNG *****82580 YR481E7U3
329 Đỗ Văn Hoài *****75829 ZW372K8I5
330 Nguyễn thị hoàn *****57906 VE838K0K7

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:

Khách hàng vui lòng truy cập website:quatet.orion.vn vào tab “ VÒNG QUAY MAY MẮN” và chọn tên công ty của khách hàng, điền đầy đủ thông tin: Họ Tên – ngày tháng năm sinh – CMND/CCCD – số điện thoại – địa chỉ làm việc và mã số may mắn trên thẻ.

Chương trình “ VÒNG QUAY MAY MẮN ” sẽ được diễn ra vào ngày 10/02/2023 Dương Lịch với những mã code được đăng kí thông tin trên website. Công ty Orion sẽ thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại cho các khách hàng trúng thưởng và niêm yết danh sách người trúng thưởng trên website, đồng thời gửi 1 bản cho Công Đoàn Công Ty.

Thời gian trao thưởng từ ngày 22/02/2023 - 10/03/2023 Chương trình chỉ áp dụng cho nhân viên Công Ty chọn Bộ Quà Tặng Tết BÌNH AN của ORION 2023.

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số hotline: 
0909.631.609